Nadezhda Babicheva

Full name: 
Nadezhda Babicheva
E-mail: 
sigaeva@mail.ru
Country: 
Russia
Address: 
Nizhny Novgorod
Place of employment: 
N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod – National Research University
Academic degree, position: 
Candidate of Economics, Associate Professor