AUTHORS

A C D E G H I J K L M N O P R S T V Y Z
Authorsort descending Address Place of employment E-mail Academic degree, position
Nadezhda Babicheva Russia, Nizhny Novgorod N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod – National Research University sigaeva@mail.ru Candidate of Economics, Associate Professor
Nadezhda Pokrovskaya Russia, St. Petersburg Saint-Petersburg State Economic University nnp@email.ru Doctor of Sociology, Associate Professor
Natalia Asanova Russia, Novorossiysk Novorossiysk branch of Belgorod Shukhov State Technology University Natalia9104@yandex.ru Candidate of Economics, Associate Professor
Natalia Suceveanu Moldova, Chisinau city Centre for Harmonization of Legislation romanmereuta@gmail.com Ph.D., Lecturer, Director
Nataliia Malakhova Ukraine, Kharkiv Kharkiv National University named after V.N Karazin malahova@ukr.net Doctor of Economics, Professor
Nataliia Zarytska Ukraine, Kyiv Kyiv National Economic University named after V. Hetman natali-ne@ukr.net Applicant
Nataliya Lytvynenko Ukraine, Dnepropetrovsk National Mining University natalyt33@mail.ru Candidate of Economics, Associate Professor
Nataliya Obidina Russia, Tambov city Tambov State University named after G.R. Derzhavin prkfvelena5@rambler.ru Student
Nataliya Vizhimova Russia, Tambov city Tambov State University named after G.R. Derzhavin vyzhimova_ius@mail.ru Candidate of Education, Associate Professor
Nelya Soroka Ukraine, Kyiv Kyiv National Economic University named after V. Hetman nelya_soroka@yahoo.com Lecturer